Κουλούρια & Πολύσπορα

Πολύσπορα Φιλαδέλφια Γιαούρτι

Τα κουλούρια είναι σήμα κατατεθέν στην παραγωγή κάθε φούρνου…

Αν και δεν έχει κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης η ιστορία του ξεκινάει την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και εμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Η λέξη κουλούρι προέρχεται από τη βυζαντινή λέξη “κολλίκιον” που αναφέρεται σε πολλά βυζαντινά κείμενα.

Πολύσπορο με Φιλαδέλφια και Γιαούρτι
Πολύσπορο με Φιλαδέλφια και Γιαούρτι
Κουρού - Κουλούρι φιλαδέλφια - Κουλούρι ζαμπόν τυρί
Κουρού - Κουλούρι φιλαδέλφια - Κουλούρι ζαμπόν τυρί
Κουλούρι φιλαδέλφια
Κουλούρι φιλαδέλφια
Κουλούρι Ζαμπόν Τυρί
Κουλούρι Ζαμπόν Τυρί