Κουλούρια & Πολύσπορα

Πολύσπορα Φιλαδέλφια Γιαούρτι

Τα κουλούρια είναι σήμα κατατεθέν στην παραγωγή κάθε φούρνου…

Αν και δεν έχει κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης η ιστορία του ξεκινάει την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας και εμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη και στη Θεσσαλονίκη. Η λέξη κουλούρι προέρχεται από τη βυζαντινή λέξη “κολλίκιον” που αναφέρεται σε πολλά βυζαντινά κείμενα.