Contact

XORIATIKI ZIMI

DISTRIBUTION OF PIES & SIMILARS

 

Athens
Dekelias 95, Athens
Tel: (30) 2102 464 930

Larisa
6th km of N.R. Larisas – Sikouriou
Tel: (30) 2410 575 509